Linda gömdes av sin mamma

Linda gömdes av sin mamma

DN skrev i gårdagens tidning om åttaåriga Linda som hittades av polisen i Dominikanska Republiken efter att ha hållits gömd där av sin mamma mer än fyra år. I artikeln står att Linda sa att ”hon ville åka hem” till sin pappa när de träffades för första gången på fyra år. Det påstås också att det inte ”märks” på Linda att hon har varit borta så länge. Är hon verkligen så glad eller lever hon i chock efter att ha separerats från sin mor som nu sitter häktad och sannolikt kommer att dömas till ett långt fängelsestraff?

Det skrivs också att modern gick under jorden när pappan fick ensam vårdnad. Ingenting skrivs om varför modern försvann med barnet.

Det finns föräldrar som ”kidnappar” sina barn för att förhindra att den andra föräldern ska få träffa barnet. Det kan vara en föräldrar som vill straffa den andra föräldern för att denna vill skilja sig, eller  som inte vill att barnet ska växa upp i Sverige utan att barnet istället ska få en ”riktig” uppfostran i hemlandet. Det finns dock många föräldrar som tar sitt barn och flyr för att de är förvissade om att den andre föräldern förgriper sig på barnet och att det inte finns något annat sätt att skydda barnet från övergrepp än genom att gömma sig. Varför skriver inte DN om anledningen till att Lindas mamma vidtog en sådan otroligt drastisk åtgärd som att flytta till Dominikanska Republiken och gömma sin dotter?

Det är svårt att gömma sig med ett barn. Om en förälder som kommer på vad barnet finns gömt  kan den föräldern få hem barnet förutsatt att det landet där barnet göms sig är anslutet till Haag-konventionen.  Om barnet göms i ett land som inte är med i Haag-konventionen, dvs många länder i Asien och Afrika kan det vara helt omöjligt att hitta barnen särskilt som de då ofta skyddas av släkten.

Om föräldern hittas döms föräldern till fängelse och barnet placeras, som i Lindas fall, hos den andra föräldern utan att man tar någon hänsyn till varför barnet ursprungligen gömdes.