Lindas mor dömd till fängelse

Lindas mor dömd till fängelse

I ett blogginlägg den 22 juli 2011 skrev jag om Linda och hennes mamma som hittades av polisen på Dominikanska Republiken där de hållit sig gömda i flera år. Lindas mor dömdes av tingsrätten till sex månaders fängelse och idag kom domen från hovrätten som hade höjt fängelsestraffet till 10 månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn. Linda tillerkändes ett skadestånd om 35 000 kr och fadern nästan 180 000 kr.

Både tingsrätten och hovrätten tog i beaktande att Lindas mamma hade lämnat Sverige dagen innan fadern fick ensam vårdnad om Linda, 2007. Lindas mamma var övertygad om att fadern utsatte Linda för sexuella övergrepp och därför inte ville att flickan skulle träffa sin far. Mamman hade dock inga bevis för övergreppen och tingsrätten trodde inte på henne. Tingsrätten ansåg därför att det var förenat med barnets bästa att fadern fick vårdnaden om henne därför att han var den av föräldrarna som bäst skulle tillgodose Lindas behov av den andra föräldern. Att Lindas mamma inte tog hänsyn till domen, att hon höll sig gömd så många år, att Linda rycktes upp från sin invanda miljö samt att Linda inte haft någon kontakt med fadern eller hans familj ansåg nu både tingsrätten och hovrätten som graverande. Å andra sidan fann både tingsrätten och hovrätten att moderns syfte med bortförandet hade varit att skydda Linda och att hon hade tagit väl hand om barnet var förmildrande omständigheter.

Man ser att både tingsrätten och hovrätten verkligen har tagit till sig att Lindas mor flydde för att skydda sitt barn och att det fängelsestraff som hon fick var förhållandevis lågt i jämförelse med det straff som föräldrarna fick i de rättsfall som refereras i blogginlägget från 2011-08-11.