Man dömd för övergrepp på sex-åring

Man dömd för övergrepp på sex-åring

En mamma till en sex-årig flicka blev allvarligt sjuk och bad därför en bekant till henne, en 58-årig man, att hjälpa henne med flickan. Vid dessa tillfällen förgrep han sig på flickan. Enligt flickan skedde övergreppen två gånger. Tingsrätten fann att flickans berättelse om det ena tillfället var alltför vagt för att räcka för en fällande dom.

Det andra tillfället däremot kunde flickan berätta om i förhör som enligt tingsrättens bedömning höll god kvalitet, förhörsledaren ledde henne inte mer än nödvändigt och flickan hade lätt för att berätta och vissa uppgifter kom spontant. Hennes uppgifter stärktes dessutom av läkarundersökning och DNA-analys. Flickan berättade att mannen bl a slickat henne i underlivet och stuckit in ett finger i hennes slida.

Tingsrätten fann att de sexuella handlingarna var jämförbara med samlag och dömde mannen för våldtäkt mot barn. Mannen dömdes även för barnpornografibrott. Han dömdes för de två brotten till två och ett halvt års fängelse.

Flickan tillerkändes 100 000 kr i skadestånd.