Man drogade och våldtog man

Man drogade och våldtog man

En man drogade en annan man (målsäganden) och våldtog honom i hans egen lägenhet. Efter våldtäkten lämnade våldtäktsmannen lägenheten men kom tillbaka lite senare och blev då insläppt av den våldtagne mannen varpå han återigen blev våldtagen. Inget våld eller hot om våld hade förekommit.

Åklagaren menade att den våldtagne mannen, pga drogpåverkan, hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att gärningen därför skulle bedömas som våldtäkt.

Tingsrätten ansåg att målsägandens berättelse var trovärdig och självupplevd. Tingsrätten fann det dock irrationellt av målsäganden att släppa in våldtäktsmannen den andra gången efter att ha blivit utsatt för den första våldtäkten. Tingsrätten fann dock att det måste ha varit svårt för honom att använda sig av ”rättsliga bedömningskriterier och förklaringsmodeller” i den situation han befann sig i. Tingsrätten konstaterar således att det faktum att våldtäktsmannen blev insläppt i lägenheten den andra gången varken skulle tala för eller emot målsägandens trovärdighet. Tingsrätten fann således att målsägandens berättelse och viss annan bevisning kunde läggas till grund för en fällande dom. Gärningsmannen dömdes för våldtäkt till fyra års fängelse och målsäganden tillerkändes ett skadestånd om 125 000 kr.

Våldtäktsparagrafen ändrades 2013 då bl a begreppet ”en särskild utsatt situation” lades till.  Läs mer om vad som menas med ”en särskilt utsatt situation” i blogginlägget:

http://advokatsjoqvist.se/blogg/2013/06/17/en-skarpt-sexualbrottslagstiftning/ (finns under rubriken ”nya lagförslag”)