Man får uppehållstillstånd- inte skenäktenskap

Man får uppehållstillstånd- inte skenäktenskap

Migrationsverket avslog en 62-årig mans begäran om uppehållstillstånd pga anknytning till sin hustru och deras tre barn. Migrationsverket bedömde äktenskapet som ett skenäktenskap dels pga att mannen hade uppgett att han hade gift sig eftersom de gemensamma barnen (17, 15 och 12 år gamla) ville det, dels för att han och hustrun hade lämnat olika uppgifter bl a om hur många och vilka personer som var med på deras bröllopsfest och dels för att han inte visste hur ofta barnen hade danslektioner.

Migrationsdomstolen fastslog att mannen och hustrun hade ingått ett civilrättsligt giltigt äktenskap (2007), att de hade tre gemensamma barn, att de hade träffats i en ”inte obetydlig omfattning”, samt att de hade ett gemensamt språk. Det faktum att det var barnen som ville att föräldrarna skulle gifta sig saknade enligt Migrationsdomstolen betydelse och vad avser de olika uppgifterna som mannen och hustrun hade lämnat ansåg Migrationsdomstolen att mannen hade ”lämnat inte orimliga förklaringar” avseende vissa av dem och andra saknade betydelse.

Mannen fick således uppehållstillstånd.