Mangabilder till HD

Mangabilder till HD

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i det så kallade mangamålet. Med tanke på den konstellation av justitieråd som just nu finns i Högsta domstolen var detta beslut föga förvånande.

Hovrätten slog fast att de tecknade mangabilderna var barnpornografiska. Mannen hävdade att han var en av Sveriges främsta kännare av japanska serier och att han både av professionellt men även av privat intresse innehaft bilderna. Tingsrätten dömde honom för innehav av 51 bilder. Hovrätten gjorde en annan bedömning av antalet som kunde betraktas som barnpornografiska och fann att 39 av bilderna ”ohöljt och utmanande skildrar barn på ett sätt som leder till slutsatsen att de haft som väsentligt ändamål att påverka betraktaren sexuellt ”. Bilderna är således att i straffrättslig mening att bedöma som pornografiska bilder av barn.

Det har varit mycket debatt om dessa mangabilder och många har framfört kritiska åsikter om att tecknade bilder ska bedömas som barnpornografi. Man har bl a pekat på att det inte rör sig om några dokumenterade, verkliga sexuella övergrepp och att inga barn således har blivit kränkta eller skadade. Man har också som argument mot en fällande dom hävdat att fantasier och tankar inte kan var straffbara och att bilderna inte avbildar ”riktiga” barn utan att det endast är starkt stiliserade serieteckningar.

Både tingsrätten och hovrätten har dock tagit fasta på vad som anförts i förarbetena till barnpornografibrottet. I nämnda arbeten framkommer nämligen att syftet med barnpornografibrottet ”inte enbart är att skydda avbildade barn, utan också att skydda barn i allmänhet från kränkning”. Hovrätten förtydligade uttalandet och påpekade att ”frågan om en viss bild framstår som verklighetstrogen eller inte saknar betydelse för straffbarheten, liksom kopplingen till ett konkret sexuellt övergrepp”.

Till förarbetenas insiktsfulla uttalanden borde man väl också kunna tillägga att allt som kan stimulera och öka pedofilers längtan efter barn borde förbjudas i syfte att på alla sätt hindra att pedofilerna ”kliver över gränsen” och förgriper sig på levande barn.

Jag frågar mig varför man vill titta på mangabilder som skildrar barnpornografiska bilder. Hur förtjust jag än skulle vara i mangabilderna skulle jag definitivt omedelbart göra mig av med de barnpornografiska bilderna om de på något sätt kom i mina händer. Att titta på barnpornografiska bilder skulle var mig fullständigt främmande oavsett om de kom i ”mangaformat” eller på annat sätt. Varför reagerar inte mangaförespråkarna på samma sätt? Gillar de att titta på barnpornografi? Hur skulle vi ställa oss om det kom ut nya serier av t ex fantomen där han begick övergrepp på barn. Skulle vi då få höra samma sak att det är ju ”bara tecknade bilder”? Vem skulle fortsätta att köpa fantomen? Jag undrar om de som gillar mangaserien kommer att fortsätta att köpa bilderna nu när de vet att det kan dyka upp barnpornografiska bilder när som helst?