Måste betala tillbaka barnbidraget

Måste betala tillbaka barnbidraget

Underhållsstöd och barnbidrag är så kallade ”bosättningsbaserade förmåner” och det innebär att om man som EES-medborgare (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och vistas utanför ESS-området för en tidsperiod som överstiger sex månader kan underhållsbidrag och barnbidrag inte längre betalas ut eftersom personen inte längre vistas i EES-området. Vistas man utanför EES-området mer än sex månader förlorar man således rätten till förmånerna.

En mamma åkte till USA med sina barn med avsikt att stanna där i nästan ett år. Av olika anledningar kom hon och barnen hem redan efter sju månader. Kammarrätten beslutade att mamman inte hade rätt till underhållsstödet och barnbidraget mer än under sex månader. Mamman blev skyldig att återbetala det belopp som hon hade fått från den sjunde månaden.