Barnbidrag och underhållstöd

Enligt den nuvarande socialtjänstlagen ska kommunen, genom den kommunala socialtjänsten eller familjerättens regi, erbjuda föräldrar s k samarbetssamtal, dvs samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Enligt den nya ändringen av lagen ska föräldrar kunna...

Med hänsyn till jämställdhetsperspektivet och föräldrarnas förutsättningar för att samarbeta och ta gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen ändras reglerna för barnbidrag och flerbarnstillägg. Från den 1 mars 2014 ser reglerna ut så här: När föräldrar har gemensam vårdnad om barnen ska pengarna betalas ut automatiskt med hälften...

Underhållsstöd och barnbidrag är så kallade ”bosättningsbaserade förmåner” och det innebär att om man som EES-medborgare (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och vistas utanför ESS-området för en tidsperiod som överstiger sex månader kan underhållsbidrag och barnbidrag inte längre betalas ut eftersom personen inte längre vistas i EES-området....

Loading new posts...
No more posts