Misshandel – inte grov kvinnofridskränkning

Misshandel – inte grov kvinnofridskränkning

Mannen var tidigare dömd vid tre olika tillfällen för misshandel av sin flickvän men ändå fortsatte de att umgås. I samband med att mannen misshandlade henne en fjärde gång, hotade han henne och hennes barn till livet om hon polisanmälde honom (övergrepp i rättssak). Han slog också sönder en fönsterruta i hennes bostad och ristade ordet ”svin” på motorhuven på hennes bil.

Tingsrätten dömde honom för övergrepp i rättssak, skadegörelse och grov kvinnofridskränkning. Vad avser det sistnämnda brottet fann tingsrätten att brotten kunde ses som ett led i upprepad kränkning och därmed bedömas som grov kvinnofridskränkning särskilt med tanke på att han tidigare dömts vid tre tillfällen för att ha misshandlat kvinnan och detta trots att mannen nu var åtalad för att ha ofredat kvinnan vid ”bara” ett tillfälle (i samband med skadegörelsen) och ”bara” för ett misshandelstillfälle. Mannen ådömdes ett straff på nio månaders fängelse och kvinna tillerkändes ett skadestånd på 23 000 kr.

Hovrätten däremot ansåg inte att skadegörelsen kunde bedömas som ofredande och därför kunde mannen inte dömas för grov kvinnofridskränkning eftersom en förutsättning för att dömas för det brottet är att det ska ha begåtts flera brott i ett led av upprepad kränkning. Man kunde heller inte räkna in de tidigare misshandelstillfällena som han tidigare var dömd för i det nu aktuella brottet. Mannen dömdes därför för skadegörelse, övergrepp i rättssak och misshandel till fyra månaders fängelse och kvinnan tillerkändes ett skadestånd på 16 000 kr.

Jag tror att ledamöterna i den hovrätt som dömde i detta fall är ganska ensamma om att anse att det inte är fråga om ett ofredande när man får en fönsterruta i sitt hem sönderslagen i nära anslutning till att man blir misshandlat och utsatt för dödshot. Vad tror ni?