Några timmar var skillnad mellan sexuellt utnyttjande och ej brottslig handling

Några timmar var skillnad mellan sexuellt utnyttjande och ej brottslig handling

När det var några timmar kvar till dess flickan skulle fylla 15 år bjöd en 26-årig man henne hem till sig, han gav henne starköl och hade samlag med henne. Det gick inte att bevisa att flickan skulle ha visat/sagt att hon inte ville ha samlag med mannen trots att det, som domstolen anförde ”det inte fanns så mycket som talade för att flickan hade velat ha samlag med mannen”.

Då flickan var nästan 15 år och då samlaget till synes var frivilligt dömdes mannen inte för våldtäkt mot barn utan för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i åtta månader och flickan tillerkändes ett skadestånd på 60 000 kr.