Olagligt att duscha barn i kallt vatten som straff

Olagligt att duscha barn i kallt vatten som straff

En pappa brukade duscha sina barn i kallt vatten när han var arg på dem. Pappan påstod själv att han hade rätt att göra så för hindra barnen att göra varandra illa när de bråkade och var osams. Domstolen fann att det borde ha räckt med att han lyfte eller förde iväg ett barn från ett bråk för att avvärja risk att det ena barnet skadade det andra.

Pappan dömdes för olaga tvång till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. De fyra baren tillerkändes skadestånd för kränkning med 5 000 kr vardera.