Pappa döms tack vare fingeravtryck på dildo

Pappa döms tack vare fingeravtryck på dildo

En 14-årig flicka som utsatts för sexuella övergrepp bröt en tid efter rättegången ihop och berättade att även hennes biologiska pappa hade utsatt henne för övergrepp under en tid på cirka sex månader.

Tingsrätten uttalade att det var en brist att flickan inte kunde höras i tingsrätten och att man i de inspelade förhören, som visades upp under rättegången, inte riktigt kunde se hennes ansiktsuttryck när hon talade. Tingsrätten fann dock att hennes berättelse var sammanhängande, detaljrik och gav intryck av att vara självupplevd men att berättelsen inte kunde ligga till grund för en fällande dom eftersom det inte fanns någon stödbevisning. Inte ens de sex-sms som flickan berättade om att hon och hennes pappa hade skickat till varandra kunde återfinnas och pappan friades därför.

Hovrätten fann dock att hennes berättelse fick, till viss del, stöd av att hennes fingeravtryck återfanns på en dildo som beslagtagits hemma hos pappan och av att hans fingeravtryck återfanns på batterierna. Pappan dömdes därför till 3,5 års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd om 190 000 kr.