Pappa får inte ut sin dotters journaler pga sekretess

Pappa får inte ut sin dotters journaler pga sekretess

En pappa begärde att få ut sin dotterns journalanteckningar (från hälso-och sjulvården) i sin helhet. Som skäl för att få ut dem uppgav han att han behövde dem för att kunna fullgöra sin uppgift som vårdnadshavare. Huvudregeln är att en vårdnadshavare har rätt att få ut journalanteckningar som rör barn som hen har vårdnaden om men i detta fall fick pappan avslag på sin begäran. Anledningen till att han inte fick ut journalanteckningarna var att dottern var tonåring och att hon därmed själv disponerar över sekretessen och således har rätt att själv avgöra om pappan skulle få ut journalen eller inte. Enligt kammarrätten stod det klart att de begärda uppgifterna inte kunde röjas utan att dotterns eller någon närstående till henne lider men.