Pappa nekas umgänge med sin son

Pappa nekas umgänge med sin son

2003 separerade föräldrarna och modern fick ensam vårdnad om sonen. Fadern, som var fd missbrukare och även hade haft ett kriminellt förflutet, vände sig till domstolen för att få umgänge med sin nu 11-årige son. Domstolen fann att fadern numera var en mycket lämplig umgängesförälder men då pojken var mycket negativt inställd till sin far och uttryckte klart och tydligt att han inte ville träffa sin pappa och då modern saknade insikt om vikten av att sonen skulle träffa sin far och hon inte heller kunde ge sin son det stöd han behövde för att börja träffa pappan fann domstolen att det var förenat med pojkens bästa att inte ha umgänge med fadern. Modern hävdade att hennes nuvarande man, dvs pojkens styvförälder, var en bättre förebild för sonen än hans biologiska far. Domstolen påpekade att en styvförälder aldrig kan ersätta en biologisk förälder.

Att en förälder saknar insikt om ett barns behov av kontakt med den andra föräldern ses ofta mycket allvarligt på i våra svenska domstolar. Om en förälder har en sådan inställning finns det alltid en risk att domstolen kanske till och med ger vårdnaden till den andre föräldern eller i vart fall omfattande umgänge. Att domstolen i detta fall ändå beslutade att det inte skulle vara något umgänge berodde med största sannolikhet på att pojken var så gammal och att han klart och tydligt kunde uttrycka sin egen vilja.