Umgänge

En pappa till två barn, två och fyra år gamla, yrkade ensam vårdnad om barnen. Mamman, som hade ensam vårdnad om dem, bestred yrkandet. Pappan ansåg att barnen for illa hos mamman och att han var orolig för deras hemmiljö. Mamman hade ytterligare sex barn...

Föräldrarna till en pojke, som fått en diagnos kraftig ADHD, tvistade om vårdnaden och pappans umgänge med pojken. Pappan hade under 2008 dömts för grov kvinnofridskränkning mot mamman. Tingsrätten beslutade att vårdnaden skulle anförtros mamman ensam och fastställde att pojken skulle ha umgänge med sin...

Pappan hade dömts för misshandel av mamman och en förundersökning pågick avseende pappans hot mot både mamman och de två barnen. Hovrätten konstaterade att det, i det aktuella umgängesmålet, inte var möjligt att ta ställning till om polisanmälningarna skulle leda till åtal eller inte. Hovrätten konstaterade dock...

En polsk kvinna och en svensk man hade en fem-årig son tillsammans. Mamman och sonen bodde och Polen och pappan i Sverige. Sonen talade bara polska. Domstolen fastställde att det inte var förenat med barnets bästa att ha umgänge med sin pappa varannan gång i...

Tingsrätten bedömde att föräldrarna till två barn befann sig i en ”högkonfliktssituation” delvis pga att pappan var dömd för hot mamman och även för att han hade för bort barnen efter ett umgängestillfälle. Båda föräldrarna bedömdes dock vara lämpliga, goda och omsorgsfulla föräldrar. Då barnen...

Föräldrarna till en pojke och flicka separerade efter tio års relation och barnen bodde inledningsvis växelvis varannan vecka hos föräldrarna. Umgänget kom så småningom att upphöra helt och mamman begärde ensam vårdnad om barnen. Två åtal mot pappan avseende våld mot mamman och dottern ogillades...

En 13-årig flicka, som hade bott med sin mamma under de tre år som gått sedan föräldrarna separerade, uttalade klart och tydligt att hon inte vill träffa sin pappa. Anledningen till varför hon inte ville träffa honom framgick dock inte. Hovrätten ansåg att föräldrarna hade...

2003 separerade föräldrarna och modern fick ensam vårdnad om sonen. Fadern, som var fd missbrukare och även hade haft ett kriminellt förflutet, vände sig till domstolen för att få umgänge med sin nu 11-årige son. Domstolen fann att fadern numera var en mycket lämplig umgängesförälder...

Pga föräldrarnas djupgående och olösta konflikter bestämde domstolen att pappan skulle få ensam vårdnad om den 13-årige sonen. Då modern hade ett pågående alkoholmissbruk ansåg domstolen att det inte var lämpligt att fastställa ett umgänge så länge hon inte kunde dokumentera drogfrihet. Det påpekades dock...

Sedan 2007 hade två föräldrar på olika processat om dottern. 2008 fick modern ensam vårdnad om barnet och fadern fick ett omfattande umgänge. Modern flyttade sedan ihop med en annan man, fick ett till barn och flyttade sedan till Frankrike med sin nya familj. Då...

Loading new posts...
No more posts