Pappan får betala mammans resekostnader

Pappan får betala mammans resekostnader

Föräldrarna till en nu 10-årig flicka hade bott tillsammans i Australien när dottern föddes fram till separationen för fyra år sedan. Mamman flyttade sedan tillbaka till Australien. Dottern har allt sedan separationen bott hos pappan med vilken hon har en mycket stark anknytning. Mammans kontakt med flickan var inte kontinuerligt och hon har varit försvunnen vissa perioder. Domstolen anförtrodde pappan ensam vårdnad om flickan då föräldrarna inte kunde samarbeta i frågor som rörde barnet. Mamman fick umgängesrätt med flickan fyra veckor varje sommar och varannan jul och nyår. Umgänget var dock inskränkt så till vida att det endast fick ske dagtid mellan 9.00-17.00 och endast äga rum i Stockholmsområdet. Pappan förpliktigades att stå för hälften av mammans resekostnader dock högst, för att det skulle kunna bli förutsebart för honom, 7 000 kr per umgängestillfälle.

Jämför gärna detta rättsfall med det andra blogginlägget om resekostnader som infördes 2011-09-28