Familjerätt

I ett tidigare blogginlägg (se surrogatmödraskap) skrev jag om två män som betalade en amerikansk kvinna för att bli surrogatmamma till deras barn. En av männen var biologisk far till barnet. I en amerikansk domstol hade det fastställts att de båda männen var de enda...

En pappa fick i juni 2014 ensam vårdnad om sin son, född 2007. Mamman vägrade att lämna över pojken till pappan varför han ansökte om verkställighet nästan ett år senare. Mamma uppgav att hon ansåg att det fanns hinder mot verkställighet. Tingsrätten beslutade att verkställighet...

Två sambor separerade och kvinnan flyttade ut ur den gemensamt ägda bostadsrätten. Mannen stämde kvinnan och yrkade att hon skulle betala sin del av boendekostnaderna (ränta på lån som parterna var gemensamt betalningsansvariga för, samt månadsavgiften för bostadsrätten). Kvinnan invände att hon i sin tur hade...

En man och en kvinna separerade i januari 2011 och dom på äktenskapsskillnad meddelades i maj 2011. Domen gav också kvinnan kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden till dess bodelning skett. Bodelningen vann laga kraft i februari 2012 och mannen tillskiftades bostaden i bodelningen. Kvinnan bodde...

Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad mellan två makar och kort tid efteråt yrkade mannen kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden till dess bodelning sker. Den gemensamma bostaden var en fastighet som var kvinnans enskilda egendom. Kvinnan ville sälja fastigheten för att frigöra kapital. Mannen hävdade att han...

Pappan hade i ett tidigare mål anförtrotts ensam vårdnad om två pojkar födda 2000 och 2001. Mamman stämde igen och yrkade att hon skulle anförtros vårdnaden om barnen pga att pappan inte gav henne någon information om dem, vare sig om deras hälsa eller om...

En man hade skrivit ett testamente i vilket han testamenterade väldigt mycket pengar till döttrarna till den kvinna som han hade haft ett långvarigt förhållande med. Han hade haft ett mycket gott förhållande med döttrarna och betraktade dem som sina styvdöttrar. Efter hans död återfanns bara...

Två gifta svenska män ingick ett avtal med en amerikansk kvinna om att hon, mot betalning, skulle bli surrogatmamma åt deras barn. Kvinnan inseminerades med den ena mannens spermier. En amerikansk domstol fastslog att både den man som var biologisk far till barnet och hans make...

Loading new posts...
No more posts