Pappas våld mot tonårsdotter

Pappas våld mot tonårsdotter

Pappa som tappade kontrollen och bl a tog strupgrepp på sin tonårsdotter dömdes av tingsrätten till sex månaders fängelse. Hovrätten sänkte dock straffet till villkorlig dom samt 100 timmars samhällstjänst. Anledningen till misshandeln var att föräldrarna var oroliga för ”flickans destruktiva livsföring”. Enligt en socialsekreterare var hon ”inte en lätt tjej”. Hovrätten ansåg att man inte ”kunde bortse ifrån att mannen vid tillfället känt vanmakt över att han inte förmått hantera sin dotters beteende”, men att detta inte gav honom rätt att tillrättavisa henne på detta våldsamma sätt. Hovrätten poängterade också att barnmisshandel aldrig kan rättfärdigas med hänsyn till barnets eget agerande. Hovrätten tog dock hänsyn till att ”situationen uppenbart gått över styr och att den frustrerade pappan tappat kontrollen och inte kunde behärska sig”. Hovrätten fann vidare att våldet inte varit av ”alltför svår art eller medförde allvarligare skador”. Hovrätten sänkte således straffet men även skadeståndet från 25 000 kr till 20 000 kr.

 

Det är inte alls ovanligt att domstolar tar i beaktande att den som utsatts för våld ”provocerat” gärningsmannen och av den anledningen sänker både straff och skadestånd. Man ska således akta sig för att provocera den som slår! Å andra sidan ska man inte heller förhålla sig passiv för då kan domstolarna konstatera att den brottsutsatta inte försvarade sig och då kan ju rimligtvis våldet inte vara av så allvarlig art! Läs gärna och jämför gårdagens inlägg.

 

Lyssna gärna på programmet Barnen på P1, 2011-01-30, där man talar om föräldrars våld mot spädbarn.