Rätt till skilsmässa vid barnäktenskap och tvångsäktenskap

Rätt till skilsmässa vid barnäktenskap och tvångsäktenskap

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011, har ändringar som rör tvångsäktenskap och barnäktenskap gjorts äktenskapsbalken (se tidigare blogginlägg).

En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats ingå äktenskap eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Även allmän åklagare har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad för någon som tvingats gifta sig och socialnämnden har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad för underårig som ingått äktenskap.

Vem prövar om äktenskap ska erkännas?

I första hand är det skatteverket samband med folkbokföringen som ska pröva om ett äktenskap ska erkännas i. Ett sådant beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vissa äktenskap kan komma att prövas av Migrationsverket i samband med ansökan om uppehållstillstånd, eller som ovan nämnts i allmän domstol.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2014.