Regeringen gör äntligen en satsning för våldsutsatta kvinnor och barn!

Regeringen gör äntligen en satsning för våldsutsatta kvinnor och barn!

Regeringen har fattat beslut om att tillskjuta medel främst till socialtjänst och hälso- och sjukvård för att stärka arbetet för kvinnor som utsätts för våld av närstående.

Mellan åren 2020–2022 ska ekonomiska medel tillskjutas i arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, våld och förtryck i (o)hederns namn och arbete mot prostitution och för barn och vuxna i människohandel för sexuella ändamål.

Lika viktigt är att regeringen också beslutat att Socialstyrelsen ska tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för att förstärka barnperspektivet.

Även om det finns oerhört mycket mer att göra för brottsutsatta kvinnor, ungdomar och barn ser vi på byrån det som ett steg i rätt riktning för Regeringen i arbetet mot ett liv fritt från våld.

Läs mer om detta här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forstarkning-av-arbetet-mot-vald-i-nara-relationer-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/