”Samtyckesbrott” istället för ”våldtäkt”?

”Samtyckesbrott” istället för ”våldtäkt”?

Brottsrubriceringen ”våldtäkt” har kritiserats eftersom det numera inte krävs att gärningspersonen använder våld eller hot om våld för att hen ska kunna dömas för brottet. Linda Holmgren, som nyligen har skrivit en bok om sina egna erfarenheter av våldtäkt, utlyste en tävling för att få fram ett alternativt ord för våldtäkt som inte skulle innehålla ordet ”våld”.
Tävlingen har nu avgjorts och vinnarordet blev ”samtyckesbrott”. (http://www.resume.se/nyheter/reklam/2014/11/25/har-ar-vinnarordet-som-ska-ersatta-valdtakt/).
Jag delar Linda Holmgrens åsikt om att ”våldtäkt” numera är en missvisande brottsrubricering. Den föreslagna nya brottsrubriceringen ”samtyckesbrott” är dock problematisk eftersom ordet inte på något sätt ger en förståelse för vad det är för brott som avses. I vår svenska lagstiftning är vi noggranna med att brottsrubriceringen ska ge oss besked om vad det är för typ av brott som avses, t ex ringa misshandel kontra misshandel kontra grov misshandel, stöld kontra förskingring kontra rån etc etc .
Det finns också en risk att blanda ihop den föreslagna brottsrubriceringen ”samtyckesbrott” med andra typer av brott, som ibland kallas ”samtyckesbrott” och som innebär att ”samtycke till brott” från ena parten medför att den, som utför den handling som i vanliga fall skulle betraktas som ett brott, inte kan dömas för brott. Vid sporter såsom boxning och vid bdsm-sex kan den som misshandlar inte bli dömd för misshandel eftersom parterna har kommit överens om att den ena ska göra den andra illa. I dessa fall har den som blivit misshandlad ”samtyckt” till brott. Se gärna mina blogginlägg om detta under rubriken misshandel (http://advokatsjoqvist.se/blogg/kategori/juridik/brott/misshandel/).
Den föreslagna brottsrubriceringen avser att understryka att det är ett brott att utföra en handling av sexuell karaktär mot någon annan om samtycke inte finns. Den redan vedertagna betydelsen av ”samtycke till brott” är att man samtycker till att ett brott begås. De olika betydelserna av ”samtycke” kommer sannolikt att bli förvirrande.
Med ledning av det som jag ovan sagt anser jag inte att brottsrubriceringen ”samtyckesbrott” är ett bra alternativ till brottsrubriceringen ”våldtäkt”. Jag har tyvärr inga andra förslag och jag tror dessvärre att det kommer att dröja länge innan lagstiftaren ändrar på den nuvarande brottsrubriceringen och byter ut ”våldtäkt” mot en mer passande rubricering.