Sätt ut barnet i snön och bli dömd endast för ofredande

Sätt ut barnet i snön och bli dömd endast för ofredande

Pappan blev arg på sin femårige son och ställde, i uppfostringssyfte, ut honom på en snöig balkong endast iklädd badbyxor och en t-shirt. Tingsrätten dömde honom för ringa misshandel. Hovrätten ansåg att pappans agerande var hänsynslöst på ett sätt som utgjorde en kännbar kränkning för pojken. Hovrätten ansåg dock inte att pappans agerade kunde betraktas som misshandel och dömde honom istället för ofredande och 50 dagsböter.