Sexmånads pojke LVU:ad pga föräldrars funktionshinder

Sexmånads pojke LVU:ad pga föräldrars funktionshinder

Mamman hade diagnosen aspergers syndrom och pappan hade diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Kammarrätten fann att föräldrarna, trots det stöd som de fått i form av insatser i hemmet inte kunde tillgodose barnets behov. Kammarrätten noterade dock att det inte finns anledning att omhänderta barn enligt lagen om vård av unga bara för att föräldrarna har någon diagnos men i detta fall så fann man att föräldrarna, inte ens med stödinsatser dygnet runt, skulle klara att tillgodose pojkens känslomässiga behov.