Sexualbrott begångna i lägenhet inte tillräckligt för uppsägning av lägenheten

Sexualbrott begångna i lägenhet inte tillräckligt för uppsägning av lägenheten

En hyresvärd sa upp hyresavtalet med en man pga de brott som mannen hade begått i lägenheten och som han hade dömts till fyra års fängelse för. Brotten som han hade begått var våldtäkt mot tre 13-åriga flickor, ofredande av sex flickor under 15 år samt sexuellt ofredande av minderåriga flickor på internet.

Hovrätten konstaterade att brotten varken skett mot grannar eller mot hyresvärdens anställda utan mot helt utomstående personer. Hovrätten framhåller att ”när de som blivit utsatta för grova brott från hyresgästens sida inte har någon koppling till fastigheten måste det göras en nyanserad sammanvägning av olika aspekter”. Hovrätten ansåg vidare att det som ”hade förekommit” i lägenheten inte var tillräckligt för att mannen skulle kunna sägas upp och att grannarna inte hade någon ”befogad anledning att befara att säkerheten och tryggheten i boendet äventyras”. Det framkommer dock inte av domen om grannarna var oroliga för egen del eller för sina minderåriga döttrar.