Sexuella övergrepp mot syster

Sexuella övergrepp mot syster

Två bröder åtalades för att ha förgripit sig sexuellt på sin syster, född 1999. Åtalen rubricerades som försök till våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn respektive grovt sexuellt övergrepp mot barn. Den äldre brodern erkände merparten av gärningarna och dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hans redogörelse för vad som hänt ansågs trovärdig. Straffvärdet motsvarar för den här typen av brott sex månaders fängelse, men på grund av hans autismdiagnos blev påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vidare förpliktigades han att betala ett skadestånd om 45 000 kr.

Den yngre brodern förnekade anklagelserna. Vidare framkom under förhör med vittnen att det förelåg motsättningar mellan mamman och bröderna samt att flickan mått psykiskt dåligt. Tingsrätten som ansåg att flickans uppgifter var vaga, bedömde att uppgifterna om motsättningar inom familjen och flickans psykiska ohälsa, var omständigheter som bidrog till osäkerheten avseende flickans uppgifter. Åtalet avseende den yngre brodern ogillades därför.

Hovrätten däremot fann att flickan redan i det inledande polisförhöret fritt, detaljerat och självupplevt, utan ledande frågor, berättat om en händelse som skett i hennes rum. Hennes uppgifter tillsammans med vittnesutsagor och uppgifter om psykiska och fysiska reaktioner till följd av vad som skett, fann hovrätten tillräckliga för att döma den yngre brodern för försök till våldtäkt mot barn. Hans låga ålder, 17 år, samt att det förelåg ett vårdbehov ledde till att han dömdes till ungdomsvård förenad med ungdomstjänst 85 timmar. Även han förpliktigades att betala skadestånd till systern om 75 000 kr.