Sexuellt ofredande att skicka massor av sex-sms

Sexuellt ofredande att skicka massor av sex-sms

Under några veckors tid skickade en 15-årig pojke massor av sms med sexuellt innehåll till en flicka. Alla sms var inte sparade men domstolen bedömde att pojken i vart fall hade skickat 50 sms. Enligt flickan hade han skickat mellan 80-100 sms. Domstolen fann att sms:en var ägande att kränka flickans sexuella integritet och pojken dömdes därför för sexuellt ofredande till 20 timmars ungdomstjänst och flickan tillerkändes ett skadestånd om 5 000 kr.