Sexuellt övergrepp mot barnbarn

Sexuellt övergrepp mot barnbarn

En 60-årig man erkände att han slickade på ett finger, förde in sin hand innanför trosorna på sitt femåriga barnbarn och berörde hennes underliv med fingret. Tingsrätten konstaterade att förloppet var hastigt och förorsakade inga fysiska skador. Det kunde dock konstateras att flickan efteråt hade varit extra ”mammig” och känt en olust vid kroppsberöring. Enligt personutredningen som gjordes avseende mannen hade han en ”problematik när det gäller sexualiteten” vilket domstolen ansåg hade bidragit till brottet. Enligt min uppfattning har alla som vidrör en femåringsunderliv problem med sexualiteten men det torde inte var någon ursäkt! Tingsrätten dömde dock mannen till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan ”för att han skulle komma till rätta med sin sexuella problematik”. Påföljden motsvarade två månaders fängelse. Barnbarnet tillerkändes ett skadestånd om 22 000 kr.