Sexuellt utnyttjad 13-åring får inte skadestånd

Sexuellt utnyttjad 13-åring får inte skadestånd

Två femtonåriga pojkar hade vid två tillfällen sexuellt umgänge med en 13-årig flicka.

Pojkarna dömdes vardera till 30 timmars samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Flickan hade ”varit med på de sexuella handlingarna” och då åldersskillnaden mellan pojkarna och flickan bara var två år och då flickan dessutom framstod som mogen för sin ålder fann domstolen att flickan inte hade varit utsatt för någon kränkning och inte heller lidit någon fysisk eller psykisk skada och hon tillerkändes därför inget skadestånd.