Skrev dagbok om sina sexuella övergrepp

Skrev dagbok om sina sexuella övergrepp

En 54-årig man förgrep sig på en 13-årig flicka genom att ha olika slags oskyddade samlag med henne. Övergreppen pågick i två år. Ibland hade flickan själv tagit initiativ till samlagen. Hovrätten ansåg inte att det faktum att flickan ibland själv hade tagit initiativ kunde ses som en förmildrande omständighet vilket mannen hävdade.

Samme man förgrep sig också på en 14-årig flicka genom att erbjuda henne massage som övergick till att han sexuellt rörde vid flickan. Hovrätten fann att flickan hade befunnit sig i en mycket utsatt situation och det enda hon kunde göra var att ”försöka stå ut” under tiden övergreppen pågick. Hovrätten påpekade också att beröringen inte endast hade varit av ”kortvarig natur”.

Mannen blev dömd till fängelse i tre och ett halvt år för våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjade av underårig och sexuellt övergrepp mot barn. Den förstnämnda flickan fick ett skadestånd om 100 000 kr och den sistnämnda flickan fick 20 000 kr.

Det är ofta svårt att få någon dömd för gärningar av detta slag eftersom det är svårt att bevisa. Ord står ofta mot ord. I detta fall hade polisen dock gjort husrannsakan hos mannen och funnit en dagbok i vilken mannen beskrivit vad han hade gjort med de två flickorna.