Skyddade barn

Skyddade barn

Många barn lever med skyddade personuppgifter. Ofta har barnet tvingats fly från sitt hem tillsammans med sin mamma därför att mamman och/eller barnet har hotats av pappan. Ofta sker flykten snabbt och ibland under kaotiska förhållanden. Många gånger glöms barnets behov bort p g a den mycket stressade situationen som mamman och barnet befinner sig i.

Brottsoffermyndigheten har nu tagit fram två broschyrer. Den ena riktar sig till föräldrar och ger råd om hur man som förälder kan underlätta för barnet att leva med skyddade personuppgifter. Den andra riktar sig direkt mot barnet/ungdomen och innehåller information om hur det är att leva med skyddade personuppgifter. Det är viktigt att alla föräldrar och barn som lever med skyddade personuppgifter får ta del av dessa broschyrer.

Broschyrerna går att ladda ner på http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer.

Målgruppsanpassad information om att vara ung och leva med skyddade personuppgifter finns också på http://www.jagvillveta.se