Slag med käpp och sladd i uppfostringsmetod

Slag med käpp och sladd i uppfostringsmetod

Två pojkar, sex och nio år gamla berättade för skolpersonalen att deras pappa ofta slog dem med käpp och en sladd över deras fötter, händer och ansikten. Barnen beskrev misshandeln på ett mycket trovärdigt sätt i polisförhören. De berättade hur pappan slog och hur de kröp ihop för att undkomma slagen. Den ena pojken tog seden tillbaka sin berättelse men när det framkom att det var hans mamma som hade uppmanat honom att göra det så fäste domstolen ingen vikt vid det.

Domstolen fann att misshandeln var ett led i en medveten uppfostringsmetod och att våldet, som pågått under en längre tid, syftade till att allvarligt skada barnens självkänsla. Pappan dömdes till fängelse i ett år och tre månader och pojkarna tillerkändes ett sammanlagt skadestånd om 74 000 kr