Slutade inte med BDSM-sex trots stoppord- får skärpt fängelsestraff

Slutade inte med BDSM-sex trots stoppord- får skärpt fängelsestraff

Ett sambopar som ägnade sig åt BDSM-sex hade olika stoppord. Kvinnan, som led av nedsatt rörelseförmåga på ena sidan av kroppen och viss psykisk sjukdomshistorik, anmälde mannen för våldtäkt då han vid flera tillfällen inte hade slutat med sin aktivitet när hon uttalat det överenskomna stoppordet. Mannen bestred anklagelserna.

Domstolen fann dock att åtalet var styrkt bl a därför att kvinnan hade spelat in ett samtal på sin mobiltelefon där mannen ber om ursäkt och erkänner att han har gått för långt genom att säga ”förlåt, jag alltså, seriöst, förlåt, jag var på fel plats…”. Mannen medgav att deras förhållande hade varit ”turbulent och passionerat”. Han var tidigare dömd för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.

Domstolen bedömde att mannen uppenbart hade insett och varit medveten om att han hade förgripit sig på sambon. Tingsrätten dömde honom för sju våldtäkter till fyra års fängelse och kvinnan tillerkändes skadestånd om 325 000 kr.

Domen överklagades och hovrätten skärpte straffet till fem års fängelse därför att det hade ”rört sig om en långtgående hänsynslöshet mot en person som dessutom, pga nedsatt fysisk funktion, haft svårt att värja sig mot angreppen”.

Hovrätten sänkte dock skadeståndet till 225 000 kr, varav 25 000 kr avsåg sveda och värk. Som skäl för det sänkta skadeståndet anför hovrätten följande: ”Brottsoffermyndigheten tillämpar vid våldtäkt mot en vuxen person ett schablonbelopp om 100 000 kr. När som i detta fall, omständigheterna är försvårande ska kränkningsbeloppet bli högre. Hovrätten finner att skälig ersättning för kränkningen uppgår till 200 000 kr”.