Spelade in mannen när de pratade på telefon

Spelade in mannen när de pratade på telefon

En man betedde sig vid flera tillfällen hotfullt mot sin fd fru och till slut polisanmälde hon mannen. Domstolen fann att kvinnan var mycket trovärdig i sin berättelse. Som stödbevisning hade hon ett inspelat samtal mellan sig och fd mannen där hon pratade med honom om en gång som han hade hotat ”att köra kniven i henne”. Mannen hade svarat på ett sätt som gjorde att domstolen uppfattade att han visste precis vilket tillfälle hon pratade om och därmed fann domstolen honom skyldig och dömde honom för olaga hot. Påföljden blev 40 dagsböter och kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 6 000 kr.

Det är inte ovanligt att inspelade telefonsamtal används som bevisning i domstolar. Ett problem med inspelade telefonsamtal är att de ibland försvinner efter några dagar (beroende på vad man har för teleoperatör) och därmed försvinner också bevisningen. Polisen har möjlighet att tanka över innehållet från en telefon och därmed försäkra sig om att bevisningen inte försvinner.