Styvpappa döms för nästan 20 år gamla övergrepp

Styvpappa döms för nästan 20 år gamla övergrepp

En kvinna, idag 26 år gammal, anmälde sin styvpappa för övergrepp som hade ägt rum vid fem tillfällen under tiden 1995-2000. Tingsrätten friade styvpappan därför man fann att målsägandens uppgifter inte kunde ligga till grund för en fällande dom därför hon inte hade berättat för någon om övergreppen på väldigt lång tid och därför att hon inte hade fått några direkta fysiska eller psykiska skador.

Hovrätten däremot ansåg att stor tilltro kunde fästas till målsägandens berättelse, bland annat därför att berättelsen var detaljrik och framstod som självupplevd. Därtill fanns stödbevisning i form av vittnen, bl a kvinnans psykoterapeut, make och syster. Trots att flera av vittnena var anhöriga till kvinnan fann hovrätten att deras utsago var ett ”inte obetydligt stöd till hennes berättelse”. Hovrätten fann således att mannen skulle dömas för övergreppen.

Enligt den lagstiftning som gällde under åren 1995-2000 rubricerades brotten som ”grovt sexuellt utnyttjande av underårig” (hade brotten bedömts enligt den lagstiftning som gäller idag hade mannen dömts för våldtäkt mot barn). Hovrätten fann att de brotten mannen hade begått hade ett straffvärde på fängelse i tre år men då det hade förflutit lång tid sedan brotten begicks beslutade hovrätten att påföljden skulle bli fängelse två och ett halvt år.

Kvinnan tillerkändes att skadestånd om 230 000 kr.