Styvpappa fick 9 års fängelse för bl a våldtäkt mot barn

Styvpappa fick 9 års fängelse för bl a våldtäkt mot barn

En arbetsgivare upptäckte barnpornografi i en arbetstagares dator och polisanmälde brottet. Polisen hittade senare ännu mer barnpornografi i mannens hemdator. Mannen själv producerat en del av den barnpornografin. Han hade under ca ett halvår förgripit sig på sina styvdöttrar, födda 2004 och 2007. Filmerna visade att han bl a hade penetrerat flickorna. Mannen själv uppgav att han hade trott att de sov men hade senare förstått att de hade varit vakna. Mannen dömdes till nio års fängelse för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn och för grovt barnpornografibrott.

Mannen hade också delat med sig av sina inspelningar genom att låta en annan man titta på en del av övergreppen live via webkamera. Den mannen dömdes för medhjälp till grov våldtäkt mot barn och för grovt barnpornografibrott till fem års fängelse.

Ett intressant juridiskt problem diskuterades i dessa domar och det var frågan om våldtäkt ska betraktas som ett så kallat ”egenhändigt brott” för vilket endast ”utföraren” kan straffas. Många jurister diskuterade frågan och slutsatsen blev att det inte är bara ”utföraren” som kan straffas. I detta fall saknade dock frågan betydelse eftersom det här handlade om medhjälp och inte medgärningsmannaskap.