Svårt att bedöma våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn

Svårt att bedöma våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn

Våldtäkt mot barn bedöms väldigt olika i de fallen då det inte skiljer så mycket i åldern mellan den som utsatts för brottet och den som begått brottet. Flera fall borde få prövningstillstånd i Högsta domstolen så att vi får ett enhetligt sätt att döma på. Det är ytterst otillfredsställande att en del blir dömda för våldtäkt mot barn eller det mildare brottet ”sexuellt utnyttjande av barn” och andra går fria.

I detta fall hade en pojke som var 15 år och 5 månader utsatt en 12 år och 9 månader gammal flicka för oralsex. Enligt pojken hade han inte utsatt flickan för något tvång. Enligt flickans utsago hade hon tvingats att utföra handlingen.

Hovrätten fann att åldersskillnaden och det faktum att pojken och flickan bara hade haft en kamratrelation och inte en parrelation talade för att pojken skulle dömas för våldtäkt och inte sexuellt utnyttjande av barn. Att pojken på eget initiativ hade avbrutit handlingen som pågått cirka åtta sekunder sågs som förmildrande men inte tillräckligt förmildrande för att han skulle undgå att dömas för våldtäkt. Pga hans låga ålder dömdes han till 130 timmars ungdomstjänst och flickan tillerkändes ett skadestånd om 35 000 kr.

Två ledamöter i hovrätten var skiljaktiga och ansåg att pojken skulle dömas för det mildare brottet, sexuellt utnyttjande av barn, därför att de inte tyckte att åldersskillnaden var så stor och att det inte heller var så stor skillnad i mognaden mellan pojken och flickan samt det faktum att övergreppet var kortvarigt och att pojken avslutade handlingen på eget initiativ.