Synnerligen ömmande omständigheter – sudansk kvinna får uppehållstillstånd

Synnerligen ömmande omständigheter – sudansk kvinna får uppehållstillstånd

En kvinna som hävdade att hon kom från Sudan fick inte uppehållstillstånd för sig och sin dotter som hon hade fött i Sverige och som hon hade ensam vårdnad om. Det språktest som Migrationsverket lät göra visade att kvinnan snarare kom från Uganda eller Kenya och att hon således inte skulle ha någon hemvist i Sudan och alltså inte var skyddsbehövande på den grunden.

Migrationsdomstolen konstaterade dock att dottern, vars biologiska pappa bor i Sverige, hade bott hela sitt liv i Sverige och hade mycket stark anknytning till detta land och att det inte skulle vara bra för flickan att skickas tillsammans med sin mamma till ett land som hon aldrig varit i och inte heller hade något socialt nätverk i.

Domstolen, som också fann också att kvinnan behövde läkarbehandling för att inte riskera ett livshotande sjukdomstillstånd, beviljade dem båda, vid en samlad bedömning att det fanns synnerligen ömmande omständigheter att bevilja dem permanent uppehållstillstånd.