Syriansk 17-åring LVU:as pga risk att giftas bort

Syriansk 17-åring LVU:as pga risk att giftas bort

En 17-årig syriansk flicka omhändertogs enligt lagen om vård av unga därför att det befarades att flickan skulle bli bortgift. Flickan bodde med sin pappa och han samtyckte inte till ”behövlig vård” dvs att flickan inte skulle bo med sin pappa längre för att hon inte skulle riskera att bli bortgift.

Rätten fann att det förelåg en allvarlig relationsstörning mellan flickan och hennes pappa och den relationsstörningen var härförlig till förhållandena i hemmet och inte till flickan. Rätten tillmätte flickans oro att bli bortgift stor betydelse och beslutade därför att flickan skulle omhändertas.