Taxichaufför utnyttjande kvinna med Downs syndrom

Taxichaufför utnyttjande kvinna med Downs syndrom

En taxichaufför genomförde sexuella handlingar mot en 30-årig kvinna med Downs syndrom vid flera tillfällen under sina uppdrag att köra henne till olika ställen.

Mannen påstod att det rörde sig om en kärleksrelation. Rätten fann dock inte att det påståendet var trovärdigt dels med tanke på att mannen var en normalbegåvad man och att kvinnan hade denna typ av funktionsnedsättning och dels med tanke på att han hade varit hårdhänt och skadat kvinnan.

Tingsrätten fann således att mannen förmått kvinnan ”att tåla sexuella handlingar genom att missbruka sin ställning” och han dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i ett och ett halvt år.

Mannen överklagade till hovrätten. Domstolen fann att brottsligheten i sig var allvarlig men med hänsyn till att gärningarna var likartade och det tidsmässiga sambandet mellan dem var starkt och att mannen dessutom hade ”gått miste om sin försörjning till följd av det inträffade” sänktes straffet till åtta månaders fängelse.