Tingsrätten ansåg inte att flickan kunde vara drillad av mamman – hovrätten tyckte tvärtom

Tingsrätten ansåg inte att flickan kunde vara drillad av mamman – hovrätten tyckte tvärtom

En tio-årig flicka berättade, i två polisförhör, att hennes pappa vid två olika tillfällen hade förgripit sig sexuellt på henne. Pappan förnekade och hävdade att mamman hade fått dotter att ljuga för att mamman skulle få uppehållstillstånd. Tingsrätten fann att det inte var möjligt att instruera och drilla en tio-åring på det sättet att barnet konsekvent skulle klara att hålla isär detaljerna i två ”påhittade” övergrepp. Mamman hade också polisanmält barnets pappa för att han skulle ha misshandlat både henne och flickan. Pappan blev dock inte dömd för misshandel vare sig av flickan eller av mamman delvis pga att det fanns brister i mammans trovärdighet.

Hovrätten ansåg, tvärtemot tingsrätten, att flickans berättelse verkade inlärd och statisk. Hovrätten menade också att det inte gick att bortse från mammans bristande trovärdighet och från hennes eventuella motiv att få uppehållstillstånd. Sammanlagt fann hovrätten således att flickans berättelse om övergrepp inte var trovärdig och pappan friades helt.

Det är inte första gången som en instans anser att en målsägande är trovärdig och en annan instans har en helt annan uppfattning. Ur rättsäkerhetssynpunkt känns det mycket otillfredsställande att domstolar kan ha så skilda åsikter.