Tingsrätter dömer olika

Tingsrätter dömer olika

När en kvinna, efter ett toalettbesök på allmän toalett stod och tvättade händerna upptäckte hon en hand med en mobiltelefon uppe vid taket. Kvinnans väninna hade sett samma sak. Mannen medgav att han de facto hade filmat men kunde varken erkänna eller förneka att han sexuellt hade ofredat kvinnan. Tingsrätten som fann det styrkt att mannen hade filmat kvinnan och att handlingen var ägnad att kränka hennes sexuella integritet dömde honom för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 8000 kr.

En annan man hade stoppat in sin kamera vid fotänden på ett solarium i en simhall och filmat en ung kvinna som låg där. Mannen erkände gärningen men kunde inte förklara sitt beteende (!!). Han hävdade också att han inte hade tittat på filmen (!!). Tingsrätten hänvisade till ett avgörande från Högsta domstolen, som med hänvisning till tidigare praxis, hade konstaterat att det inte finns något generellt förbud mot att, utan samtycke, fotografera en enskild person. Tingsrätten fann således att mannen inte kunde dömas för sexuellt ofredande och frikände därför mannen.

Behöver vi en lagändring eller ska vi stå ut med att bli smygfotograferade/filmade?