Tio månaders fängelse för att ha fört barnet utomlands

Tio månaders fängelse för att ha fört barnet utomlands

Föräldrarna till en då ett-årig dotter skilde sig i slutet på 2011 och tingsrätten beslutade att dottern skulle bo växelvis hos föräldrarna. Pappan hade redan före skilsmässan kontaktat socialtjänsten och bett om hjälp med att få mamman att lämna ifrån sig flickans pass eftersom han var rädd för att hon skulle åka tillbaka till deras hemland, Iran, tillsammans med barnet. Mamman vägrade dock att lämna ut passet. Kort efter tingsrättens beslut försvann mamman och barnet. Pappan kontaktade återigen socialtjänsten och polisanmälde mamman. När mamman och barnet hade varit försvunna några månader beslutade tingsrätten att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnet.

På sommaren 2013 återvände mamman med barnet. Hon och barnet hade då varit borta i 18 månader, ungefär halva flickans liv. Hon hävdade att pappan hade gett henne en fullmakt för att åka. För att en gift kvinna ska kunna resa in i Iran krävs fullmakt från mannen. Tingsrätten fann att det sedan tidigare besök i hemlandet kunde ha funnits kvar en gammal fullmakt registrerad hos myndigheterna i Iran och att kvinnan genom att åberopa den fullmakten hade kunnat ta sig in i landet. Det framkom vidare att mamman hade fått kännedom om att tingsrätten hade anförtrott pappan ensam vårdnad om barnet redan under våren 2012 och att hon trots det hade väntat ca ett år med att återvända till Sverige.

Tingsrätten fann således att mamman hade gjort sig skyldig till grov egenmäktighet med barn och dömde henne till tio månaders fängelse och pappan och flickan tillerkändes ett skadestånd om 25 000 kr vardera.