Tog flickan på brösten

Tog flickan på brösten

En 15-årig pojke hade lagt sina händer på en flickas axlar och masserat dem. När flickan inte avvisade pojken, och då han tolkade hennes signaler som om hon vore sexuellt intresserad av honom, tog han henne på brösten. När flickan sa ifrån tog han omedelbart bort sina händer. Flickan ansåg inte att hon hade gett pojken några signaler om att hon var intresserad av en intim relation.

Hovrätten ansåg att då pojken omedelbart hade tagit bort sina händer då flickan sa till honom hade han inte haft för avsikt (uppsåt) att kränka hennes sexuella integritet och han kunde därför inte fällas för sexuellt ofredande.