Två svenska män förklaras pappor till barn som fötts av surrogatmamma

Två svenska män förklaras pappor till barn som fötts av surrogatmamma

Två gifta svenska män ingick ett avtal med en amerikansk kvinna om att hon, mot betalning, skulle bli surrogatmamma åt deras barn. Kvinnan inseminerades med den ena mannens spermier.

En amerikansk domstol fastslog att både den man som var biologisk far till barnet och hans make skulle anses som ”legala” pappor.

Hovrätten i Sverige konstaterade inledningsvis att surrogatmödraskap inte är förenligt med vår lagstiftning och att det för närvarande saknas lagstiftning som reglerar surrogatmödraskap i Sverige.

Hovrätten fann dock att bara för att barnet fötts av en surrogatmamma kunde det inte innebära att mannen som hade bidragit med spermier inte kunde betraktas som barnets far, eftersom han ju faktiskt var barnets biologiska far. Vidare fann hovrätten att det skulle vara fel att inte erkänna den amerikanska domen vad avser den andra mannen eftersom han ju enligt svenska adoptionsregler skulle ha kunnat adoptera barnet om surrogatmamman hade gett sitt godkännande vilket hon ju hade gjort när hon undertecknade avtalet om surrogatmoderskapet.

Hovrätten förklarade därför att den amerikanska domen skulle gälla vilket innebar att de båda männen fick status som rättsliga pappor till barnet.