Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

En ung kvinna blev inbjuden till en lägenhet där hon blev överfallen och fick sitt ansikte täckt av något, och därefter våldtogs hon av en 21-årig man.

Det fanns ytterligare sex män i lägenheten och kvinnan våldtogs av åtminstone ytterligare tre män, möjligtvis fler, men det gick inte att fastställa vilka männen var.

Den sjätte mannen hävdade att han, av de andra männen, tvingades att vidröra kvinnans underliv. Han försökte få stopp på våldtäkterna genom att hota männen med kniv och under det tumult som uppstod lyckades kvinnan fly ut genom ett fönster.

Domstolen konstaterade att kvinnan våldtagits på ett rått och särskilt hänsynslöst sätt.  21-åringen dömdes till fem års fängelse samt förpliktigades att betala ett skadestånd till kvinnan om 250 000 kr.

Det gick inte att fastställa om de andra fem männen som befunnit sig i lägenheten hade våldtagit kvinnan men, som domstolen konstaterade, var det uteslutet att de inte skulle ha hört vad som hände, och därför dömdes de alla fem för ”underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt” till åtta månaders fängelse vardera. Domstolen påpekade att underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt är ett brott av sådan art  (sk artbrott) att påföljden bör bestämmas till fängelse. Den man som förvisso hade berört kvinnans underliv friades från brott därför att, enligt domstolens resonemang, måste han ha blivit tvingad att vidröra henne eftersom det senare var han som lyckades få ett stopp på våldtäkterna.