Våldtagen kvinna fick höjt skadestånd

Våldtagen kvinna fick höjt skadestånd

En kvinna somnade utanför sin port efter att ha firat sin mans födelsedag tillsammans med några vänner. Hon var då kraftigt berusad efter att ha druckit alkohol och tagit mediciner. När hon vaknade upp befann hon sig i en okänd lägenhet och två okända män höll på att våldta henne, både vaginalt och oralt. Männen hade bl a hållit fast henne, slagit henne och hållit händerna för hennes mun så att hennes skrik inte skulle höras av grannar. Kvinnan uppfattade att de höll på i ca 40 minuter. Därefter lät de henne gå från lägenheten.

Domstolen fann att kvinnans berättelse var trovärdig. Hennes berättelse i de olika förhören var i allt väsentligt desamma. Efter uppvaknandet i lägenheten verkade inte berusningen ha påverkat hennes uppfattningsförmåga nämnvärt. Hon kunde i detalj berätta om hur lägenheten såg ut och vad de två männen hade gjort med henne. Domstolen fann att det faktum att hon väckte sin man när hon kom hem och berättade för honom vad som hade hänt styrkte hennes påstående om att hon blivit utsatt för våldtäkt. Domstolen påpekade att om de sexuella handlingarna hade varit frivilliga från hennes sida så hade hon troligen låtit sin man sova vidare.

Enligt den tekniska bevisningen hittades spår av den ena mannens sperma på kvinnans klänning.  Av telefonmasterna kunde också konstateras att de båda männen hade befunnit sig och området. En kompis till männen vittnade om att männen hade berättat vissa delar av de hade gjort mot kvinnan.

Männen dömdes för grov våldtäkt då de otillbörligen utnyttjat kvinnans hjälplösa tillstånd, dels genom att genom våld tilltvinga sig vaginal och orala samlag. Då de även hade för henne till okänd plats fann domstolen att de visat särskild hänsynslöshet och råhet.

Männen var 18 år respektive 20 år när brottet begicks. På grund av deras låga ålder dömdes de till två års och sex månaders fängelse och tre år och nio månaders fängelse. Hade de varit äldre hade de kunnat dömas till längre fängelsestraff. De utvisades också med tioårigt återreseförbud.

Tingsrätten tillerkände kvinnan ett skadestånd om 170 000 kr men hovrätten ansåg att det var för lågt och höjde skadeståndet till 200 000 kr varav 175 000 kr avsåg kränkning av den personliga integriteten och 25 000 kr avsåg sveda och värk.