Våldtäkt inför barn försvårande omständighet

Våldtäkt inför barn försvårande omständighet

En 24-årig man dömdes för två misshandelstillfällen och två våldtäkter av sin fd sambo. Båda våldtäkterna hade ägt rum i den då gemensamma bostaden. Mannen nekade till brotten. Domstolen fann dock kvinnans berättelse mycket trovärdig och dessutom fanns stödbevisning för brotten. Vid det första tillfället hade kvinnans yngsta barn vaknat och sett hela våldtäkten. Detta barn berättade också att mannen hade sagt ”om jag vill ha sex så har jag sex”. Vid det andra tillfället hade en 13-årig pojke, som just den natten sov över hos ett av kvinnans barn, vaknat av ljudet till att någon blev puttad eller föll mot en möbel i vardagsrummet. Samma pojke hörde också hur mannen sa åt kvinnan att ta av sig kläderna och att kvinnan skrek och grät. Ett av barnen var också närvarande vid ett av misshandelstillfällena.

Domstolen konstaterade att det inte fanns någon anledning för kvinnan att beljuga mannen, tvärtom hade hon visat sig mycket mån om mannen när hon senare pratade med en socialsekreterare.

Domstolen fann att våldtäkterna hade inneburit ett allvarligt angrepp på kvinnans hälsa och trygghet som person. Domstolen fann vidare att det faktum att kvinnans barn hade bevittnat två av brotten var en försvårande omständighet som bidrog till att mannen fick ett högre fängelsestraff.

Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 235 500 kr och mannen dömdes till tre år och nio månaders fängelse.