Våldtäkt på Finlandsfärjan

Våldtäkt på Finlandsfärjan

Domen avseende den i massmedia omtalade våldtäkten Finlandsbåten där en 27-årig man våldtog en 50-årig kvinna har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har inte beviljat prövningstillstånd vilket innebär att hovrättens dom står fast. Domen är intressant på så sätt att mannen fälldes trots att det inte fanns någon stödbevisning (se de andra blogginläggen om våldtäkt och hur viktigt det är med stödbevisning). Anledningen till att domstolen ändå ansåg sig kunna döma honom var att kvinnan vidhöll sin berättelse, som bedömdes som både trovärdig och självupplevd, både i polisförhören och i domstolen. Mannen, däremot, ändrade sin version tre gånger och domstolen påpekade att detta ”utan överdrift” inte hade stärkt hans sak.