Våldtog för att hämnas våldtäkt

Våldtog för att hämnas våldtäkt

Tre män ville hämnas på en annan man för en våldtäkt som de hävdade att han hade begått och de tog lagen i egna händer. De misshandlade honom med en eldgaffel och en vinflaska. En av dem tryckte eldgaffeln i närheten av mannens anus (denna handling betraktades inte som våldtäkt enligt domstolen) och en annan man tryckte upp vinflaskan i hans anus (denna handling bedömdes som våldtäkt). Domstolen förde ett resonemang om det var möjligt att döma alla tre männen för våldtäkt eftersom de onekligen hade handlat i samförstånd, men domstolen fann att våldtäkt är ett så kallat ”egenhändigt brott” och det innebär att bara den som tryckte upp flaskan i mannens anus kunde dömas för våldtäkt. Han dömdes till fängelse i fyra år. De andra två dömdes för medhjälp till våldtäkt, till fängelse i tre respektive två år.