Villkorlig dom för sexuellt utnyttjade av barn

Villkorlig dom för sexuellt utnyttjade av barn

En 20-årig man hade minst 10 samlag med en flicka som var 14 ½ år när relationen inleddes. Samlagen var frivilliga från flickans sida. Mannen kände till att flickan var under 15 år.

Domstolen fann att mannen inte kunde dömas för våldtäkt mot barn eftersom samlagen skett frivilligt och då åldersskillnaden inte var så stor. Att ha samlag med någon som är under 15 år är dock straffbart och mannen dömdes därför för sexuellt utnyttjande av barn. Högsta domstolen uppgav att straffvärdet i och för sig motsvarade fyra månaders fängelse (eller tre månaders fängelse om hänsyn skulle tas till att mannen endast var 20 år när brotten begicks) men i detta fall ansågs villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst vara en lämplig påföljd.